Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

admin
Temmuz 8, 2017

MİTOZ BÖLÜNME MAYOZ BÖLÜNME
Bölünme sonucunda iki hücre oluşur. Bölünme sonucunda dört hücre oluşur.
Bölünme sonucunda kromozom sayısı sabit kalır. Bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya iner.
Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür. Çok hücreli canlılar üreme ana hücrelerinde görülür.
Canlının zigot oluşumundan başlar ölünceye kadar devam eder. Ergenlik döneminde başlar,üreme süresince devam eder.
Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir kez görülür. Mayoz Bölünmede ise çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki kez görülür.
Oluşan hücreler ana canlı ile aynı kalıtsal özelliğe sahiptir. Oluşan hücreler ana canlıdan farklı özelliklere sahiptir.
Kromozomlarda parça değişimi-gen değişimi-krossing over gözlenmez. Kromozomlarda parça değişim-gen değişimi-krossing over gözlemlenir.
Vücudun bütün doku ve organlarında meydana gelir. Erkeklerin testislerinde,kadınlarda yumurtalıkta ve çiçekli bitkilerde üreme organlarında meydana gelir.
Canlılarda karakteristik özelliklerin sabit kalmasını sağlar. Canlılarda karakteristik özelliklerin değişmesini yani tür içi çeşitliliği sağlar.

  • Mitoz ve Mayoz Bölünmenin ortak özellikleri ise:DNA eşleşmesi ve kardeş kromotidlerin birbirinden ayrılmasıdır.
  • Mitoz ve Mayoz Bölünmede,hayvan hücresi ise sitoplazma boğumlama yaparak;bitki hücresi ise ara lamel oluşturarak bölünür.
  • Hayvan hücresinde bölünmede sentrozom görev alır,bitki hücresinde ise sentrozom yoktur.
  • Hayvan hücresinde iğ iplikleri sentrozom tarafından oluşturulurken,bitki hücresinde ise proteinler tarafından oluşturulur.
  • 2n kromozomlu hücre birden fazla mitoz bölünme geçirebilir.
  • 2n kromozomlu hücre bir defa Mayoz Bölünme geçirebilir.Mayoz Bölünme sonucunda oluşan hücreler n kromozomlu olacak ve tekrar Mayoz Bölünme geçiremez.
  • Mitoz bölünme eşeyli ve eşeysiz üremede görülür.
  • Mayoz Bölünme ise sadece eşeyli üremede görülür.


LİSEYE GEÇİŞ SINAVI
2 Haziran 2018