DNA ve Genetik Kod Çözümlü Sorular

admin
Temmuz 20, 2017

1. 

 • DNA modeli verilmiş.DNA’nın yapı birimi olan nükleotit şekilde gösterilmiş.
 • Nükleotitler sağ ve sol olmak üzere dıştan içe doğru FOSFAT-DEOKSİRİBOZ ŞEKERİ ve ORGANİK BAZ bulunur.
 • Raptiye en dışta olduğuna göre fosfattır.
 • Ortada yer alan boncuklar ise deoksiriboz şekeridir.
 • En içte yer alan renkli kartlar ise organik bazlardır.
 • Adenin ile timin ve guanin ile sitozin eşleşir.
 • Adenin ile timin arasında 2’li hidrojen bağı bulunur.
 • Guanin ile sitozin arasında ise 3’lü hidrojen bağı bulunur.
 • Renkli kartlar organik bazdır.Soruda B seçeneğinde renkli kartlara nükleotit demiş,yanlış cevap B olacak.
 • Nükleotit fosfat-deoksiriboz şekeri ve organik bazlardan oluşur.

 

 

2. 

 • DNA’da anne ve babadan gelen özelliklerin bulunduğu görev birimi genler bulunur.
 • DNA testi ya da babalık testi kişilerin anne ve babasının belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir.
 • Soruda bebeğin gerçek anne ve babasının bulunması için DNA testi yapılacağını söylemiş.
 • Soruda A seçeneği çeldirici.
 • İnsanlarda nükleotit çeşitleri aynıdır.İnsanların birbirinden farklı olmasının nedeni,nükleotitlerin dizilişi ve sayılarının farklılığındandır.
 • Kişilerin DNA testinde,anne ve babada gelen özellikleri ile kişi arasında daha fazla ortaklık görülmesi sonucu,gerçek anne ve babasının anlaşılmasını sağlar.

 

 

 

3. 

 • Soruda DNA modeli oluşturmak için raptiye,ataş e beyaz boncuk verilmiş.
 • Raptiyeler Organik Bazlar,Ataş Fosfat ve Beyaz boncuk Deoksiriboz şekeri.
 • Toplam organik baz sayısı,toplam fosfat ve deoksiriboz şekeri sayısına eşittir.
 • Adenin+Timin+Guanin+Sitozin=Deoksiriboz Şekeri Sayısı=Fosfat Sayısı
 • Adenin Sayısı=Timin Sayısı
 • Guanin Sayısı=Sitozin Sayısı
 • Beyaz boncuk sayısı=Ataş sayısı
 • Toplam Raptiye Sayısı=Ataş sayısı=Beyaz boncuk sayısı
 • Adenin sayısı,timin sayısına eşittir.Timin sayısı guanin sayısna eşit değildir.Yanlış seçenek C’dir.

 

 

4. 

 • DNA üzerinde zararlı mutasyonların(değişiklik-değişkenlik) oluşmaması için maddeler verilmiş.
 • Soruda yukarıda verilen paragrafa göre yorum yapmamızı istiyor.
 • A seçeneğinde sigara ve alkol,zararlı ışınlara bağlı olarak yani çevresel faktörlerlerin DNA yapısında mutasyona neden olabileceği yorumu yapılabilir.
 • B seçeneğinde paragraf da etkili olan faktörlerin DNA onarımını düzenleyeceği ve kontrol eden maddenin üretiminin artırdığı ifade edilmiş.
 • C seçeneğinde paragraf da zararlı mutasyonların oluşmaması için faktörlerin düzenlenmesinden bahsedilmektedir.
 • D seçeneği yanlıştır.Yararlı mutasyonlardan bahsedilmemiş ve paragrafa göre bu yorumu çıkaramayız.Zararlı mutasyonlardan bahsedilmiş.

 

 

5.

 

 

Birinci öncül de iki sarmallı yapı olan ve kendini eşleyen yapı

DNA’dır.İkinci öncülde fosfat,şeker ve organik bazdan oluşan yapı ise Nükleotittir.

 

 

6.

 

 

 • DNA modeli verilmiş.DNA’nın bir fermuar gibi açılarak eşleşmesini sormuş
 • DNA kendini eşlerken organik bazlardan adenin ile timin,guanin ile sitozin eşleşir.
 • Timin karşısına Adenin,Sitozin karşısına Guanin,Adenin karşısına Timin gelecek.Doğru cevap D seçeneği olacak.

 

 

 

 

 

7. 

 

 • DNA’nın tek zinciri şekilde verilmiş.
 • En dışta yer alan fosfat molekülü.
 • Beşgen olan deoksiriboz şekeri.
 • K,L,M ve N ise organik bazdır.
 • Tek zincirde 4 adet fosfat,4 adet şeker ve 4 adet ise organik baz vardır.
 • DNA’da ise eşleşmesi sonucunda yani çift zincirde fosfat sayısı 8, deoksiriboz şekeri sayısı 8 ve organik baz sayısı ise 8 olacaktır.
 • DNA’da deoksriboz şeker sayısı=fosfat sayısı=organik baz sayısı
 • Cevap D seçeneği olacak.


LİSEYE GEÇİŞ SINAVI
2 Haziran 2018