Seri ve Paralel Bağlama

admin
Mayıs 10, 2017

Elektrik devresinde ampullerin seri ve paralel bağlanması.Bir elektrik devresinde ampul ve dirençlerin art arda ya da uç uca bağlanması şekline seri bağlama denir.

1.Basit elektrik devresinde ampul,pil ve bağlantı kablosu.

2.Ampuller uç uca ya da art arda bağlanmış.

3.Ampuller tek iletken kablo üzerinde yani seri bağlama

 

 

Seri Bağlamanın Özellikleri

1.Dirençleri hesaplamak için eş değer direnç hesaplanır.Eş değer direnç R ile gösterilir.Seri bağlamada eş direnci bulmak için, R=R1+R2+R3….formülü kullanılır.Yani elektrik devresinde ne kadar direnç varsa toplamı eş değer direnci verir.

2.Seri bağlamada eş değer direnç,elektrik devresindeki her bir dirençten büyüktür;çünkü eş değer direnç,devredeki dirençlerin toplamıdır.

3.Seri bağlamada tek iletken kablo olduğu için her ampulden geçen akım aynıdır.

4.Seri bağlı devrede toplam gerilim,her bir direncin uçları arasındaki gerilimlerin toplamına eşittir.Şekildeki devrede, V=V1+V2+V3‘tür.

5.Seri bağlı elektrik devresinde ampullerden biri patlar ya da çıkarılırsa,diğer ampullerde söner;çünkü tel iletken kablo olduğu için çıkarılan ya da patlayan ampulden dolayı akım geçemez.Aşağıdaki videoyu izleyerek,konuyu pekiştirebilirsiniz.

6.Seri bağlı elektrik devresinde ampul sayısı arttıkça,ampullerin parlaklığı azalır.Seri bağlı elektrik devresinde ampul arttıkça eş değer dirençte artar.Elektrik enerjisine karşı gösterilen zorluğa direnç denir.Elektriğe karşı gösterilen zorluk yani direnç arttığı için,akım azalacak ve ampulün parlaklığı da azalmış olacak.

Paralel Bağlama

Elektrik devresinde ampul ve dirençlerin birer uçlarının aynı noktada birleştirilmesi sonucu elde edilen şekle paralel bağlama denir.Paralel bağlamada,iki ya da daha fazla iletken kablo vardır.Üreteçlerin(PİL) uçlarına bağlı kablo,ampul sayısına bağlı olarak en az iki,üç ve daha fazla kabloya ayrılmış şekilde olmasıdır.

Paralel Bağlamanın Özellikleri

1.Paralel bağlı elektrik devresinde eş değer direnci hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır.

2.Paralel bağlamada eş direnç,elektrik devresindeki her bir dirençten küçüktür.Paralel bağlamada elektrik devresine bağlı ampul sayısı arttıkça,eş değer direnç azalır.

3.Paralel bağlamanın olduğu devrede ana koldan geçen akım,kollardan geçen akımın toplamına eşittir.Yukarıdaki şekilde I=I1+I2+I3‘tür.

4.Paralel bağlamanın olduğu devrede,devrenin gerilimi ile ampulün uçları arasındaki gerilim eşittir.Yukarıdaki şekilde V=V1=V2=V3

5.Paralel bağlamının olduğu devrede ampullerden biri patlar ya da çıkartılırsa diğer ampuller yanmaya devam eder.

NOT:Seri ve Paralel bağlı iki elektrik devresinde özdeş pil ve ikişer özdeş ampul olduğunda;seri bağlı devrede eş değer direnç,paralel bağlı devredeki eş değer dirençten büyük olacağı için,seri bağlı devrede akım daha az olacak. Paralel bağlı devrede direnç az olduğundan,seri bağlı devreye göre daha fazla akım geçer.Sonuç olarak paralel bağlı devredeki pil,seri bağlı devredeki pilden daha önce biter.


LİSEYE GEÇİŞ SINAVI
2 Haziran 2018