Kütle ve Ağırlık

admin
Aralık 16, 2017

Kütle ve ağırlık birbirinden farklı kavramlardır.Kütle,bir cismin içindeki değişmeyen madde miktarıdır.Kütle, maddenin kendisi olup,değişmez ve her yerde aynıdır.Bir cimin içindeki madde miktarı ne kadar yoğun ise kütlesi o kadar fazladır.Kütle,eşit kollu terazi ile ölçülür.Birimi kilogram(kg) ve gramdır(g).Kütle “m” simgesi ile gösterilir.

Ağırlık ise cisme etki eden yerçekimi kuvvetine denir.Ağırlık bir kuvvet olduğu için birimi Newton’dur. “N” harfi ile gösterilir. Ağırlık dinamometre,baskül ve el kantarı ile ölçülür.Ağırlık “G” ile gösterilir.

  • Uzayda yerçekimi olmadığı için ağırlık sıfırdır.
  • Yerçekimi kuvvetinin yönü dünyanın merkezine doğrudur.
  • Yerçekimi kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvettir.
  • Ağırlık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar.Dünyanın şeklinden dolayı,kutuplar ekvataro göre dünyanın merkezine daha yakındır.
  • Ağırlık deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça azalır.
  • Dünyadaki bir kişinin ağırlığı,deniz seviyesinde ve kutuplarda olduğunda en büyük değeri alır.Deniz seviyesinden uzaklaştıkça ve ekvatorda olduğunda ise ağırlık en küçük değeri alır.
  • Kütle ile ağırlık doğru orantılıdır.Kütle arttıkça ağırlık da artar.

Gök cisimlerin uyguladıkları çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. Gezegenler büyüdükçe uyguladığı kütle çekim kuvveti de artar.Kütle çekim kuvveti arttıkça da ağırlık artar;azaldıkça da ağırlık azalır.Ay,dünyadan küçük olduğu için dünyadaki ağırlığın altıda biridir.Dünyada 120N olan bir kişi,ayda 20N’dur.

 LİSEYE GEÇİŞ SINAVI
2 Haziran 2018